Google календар липсва в MIUI Calendar след синхронизация

Ако искате да синхронизирате календарите си от Google в MIUI Calendar е възможно част от тях да не се показват. За съжаление това е доста често срещан проблем.

Преди време се решаваше чрез инсталиране и синхронизиране на Google Calendar, след което календарите ставаха видими и в MIUI Calendar. Това обаче вече създава проблеми с бъдещите синхронизации на календарите.

Ето и новия начин, който за момента работи:

1. Синхронизирате си както обикновено календарите от Google през Settings -> Additional Settings -> Accounts & sync -> Google

Важно! пътят може да бъде различен според версията на операционната система. Примерът се отнася за HyperOS.

2. Трябва да промените visible и sync_events стойностите от 0 на 1 в таблица calendars от /data/data/com.android.providers.calendar/databases/calendar.db база данни. Ето един от начините за изпълнение:

2.1. Трябва да имате custom recovery – в случая TWRP.
2.2. Рестартирате в recovery режим
2.3. Копирате /data/data/com.android.providers.calendar/databases/calendar.db в /sdcard/
2.4. Прехвърляте файла на компютър
2.5. Правите промени по базата данни (за Linux може да използвате приложението DB Browser for SQLite или директно команди през конзолата)
2.6. Прехвърляте променения файл отново на мобилното устройство в /sdcard/
2.7. Отново през TWRP копирате /sdcard/calendar.db в /data/data/com.android.providers.calendar/databases/calendar.db

3. Рестартирате мобилното устройство

4. Синхронизирате отново календарите от Google

5. Отваряте MIUI Calendar и избирате кои календари искате да се показват (липсващите календари вече се показват в списъка с налични календари)

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net