Обновяване на Linux Mint до по-нова версия

В настоящата статия ще ви покажем как да обновите своята версия на операционната система Linux Mint до следващата версия. В нашия случай ще покажем обновяване от Linux Mint 15 (Olivia) до Linux Mint 16 (Petra).

Процесът е подобен за всяко едно обновление, като най-важното е да смените кодовото наименование в конфигурационните файлове с правилното такова. На следващата страница може да намерите всички версии на Linux Mint, заедно с кодовите им наименования, както и на кои версии на Ubuntu е базирана дадена версия – https://www.linuxmint.com/oldreleases.php.

Самият процес изисква повече време и наличие на добра Интернет свързаност.

Препоръчително: Направете бекъп (резервно копие) на важните си файлове преди да започнете самото обновление.

1. Отворете конзола (терминал) и се уверете, че сте супер потребител (root)

sudo su -

Заменете кодовите наименования на настоящата с новата версия на операционната система. В нашия случай трябва да заменим olivia с petra, както и raring със saucy. За целта изпълняваме следните две команди, които ще направят замяната:

find /etc/apt -type f -exec grep -l "raring" {} + | while read abc; do sed -i 's/raring/saucy/' $abc; done

find /etc/apt -type f -exec grep -l "olivia" {} + | while read abc; do sed -i 's/olivia/petra/' $abc; done

Изпълнете следните команди, за да обновите списъка с командите и да обновите системата:

apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get upgrade

Важно: По време на обновлението може да ви попита дали искате да заместите определени конфигурации с тези по подразбиране. Добре е да отговорите, че искате да ги заместите, тъй като може да има важни промени, които да не работят правилно със старите конфигурации. Важно е да се отбележи, че отговорът по подразбиране е да не замества конфигурациите. Трябва да отговорите с “Y”, за да ги замените.

4. След завършване на обновлението, обновете grub

sudo update-grub

5. Накрая рестартирайте системата

sudo reboot

Важно: Ако искате да обновите примерно от версия 14 до 16, това не може да стане директно, а трябва да минете през версия 15.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net