Настройки на лентата със задачи и старт менюто

В тази статия ще разгледаме настройки на лентата със задачи и старт менюто. (Windows Vista)

Благодарение на тези настройки ще персонализирате своето старт меню и лентата със задачи по ваш собствен вкус.

Отворете Start menu -> Settings -> Taskbar and Start menu

Taskbar and Start Menu

Първият таб е Taskbar (лента със задачи)

 • Lock the taskbar – заключване на лентата със задачи
 • Auto-hide the taskbar – автоматично скриване на лентата със задачи
 • Keep the taskbar on top of other windows – лентата със задачи се показва над дригите прозорци
 • Group similar taskbar buttons – групиране на подобни задачи
 • Show Quick Launch – покажи лентата за бързо стартиране
 • Show window previews (thumbnails) – покажи преглед на прозорец в реално време
Taskbar and Start Menu Properties

Вторият таб е Start Menu (старт меню)

 • Start Menu (старт меню) – с този вид на менюто получавате лесен достъп до своите директории, програми, търсене и други.
 • Classic Start Menu (класическо старт меню) – това е класическото Start меню от предишните версии на Windows.

Privacy:

 • Store and display a list of recently opened files – съхранява и показва списък на скоро отворени файлове.
 • Store and display a list of recently opened programs – съхранява и показва списък на скоро отворени програми.
Taskbar and Start Menu Properties

Третият таб е Notification Area (площ за съобщения)

 • Icons (икони)
 • Hide inactive icons – скриване на неизползваните икони.

System icons (системни икони) – от тук може да настроите кои икони да се показват в системната лента:

 • Clock (часовник)
 • Volume (настройки на звука)
 • Network (мрежа)
 • Power (захранване)
Taskbar and Start Menu Properties

Четвъртият таб е Toolbars – от тук може да изберете какво да се показва в лентата със задачи:

 • Address (лента с адреси)
 • Windows Media Player
 • Links (връзки)
 • Tablet PC Input Panel (панел за таблет pc)
 • Desktop (работен екран)
 • Quick Launch (лента за бързо стартиране)
Taskbar and Start Menu Properties

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net