Възстановяване на MBR в Windows 7

Как да възстановим главния зареждащ сектор (MBR) в Windows 7?

Секторът за начално зареждане е предварително зададена област от външната памет на електронноизчислителна машина, от която се извършва началното зареждане на операционна система. Обикновено това е първият сектор от магнитен носител (твърд диск или дискета).

1. Поставете инсталационния диск на Windows 7 в оптичното устройство.

2. Изберете езика (“Language”), времето (“Time”) и клавиатурната подредба (“Keyboard Input”) по подразбиране.

3. Изчакайте докато се заредят файловете. Натиснете “Repair Your Computer” и след това изберете “Command Prompt”.

System Recovery Options

4. Ще се стартира конзолен прозорец. Ще видите това: X:Sources. Трябва да сте в началната директория на диска, за да може да възстановите MBR. За целта напишете

cd ..

и натиснете Enter.

Приемаме, че имате инсталиран Windows 7 на дял C. За да възстановите MBR по подразбиране, изпълнете следната команда:

bootsect /nt60 c: /mbr

Забележка: буквата на дяла се пише с малка буква)

6. Извадете диска от оптичното устройство и рестартирайте компютъра.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net