Публикации с етикет Make DEB File


Как да направим .deb файл от source

Deb е разширението на софтуерните пакети в Debian-базираните Linux дистрибуции. Debian пакетите стандартно съдържат два gzipped, bzipped или lzmaed tar архиви: единият съдържа колтролната информация, а другият – данните. 1. Необходимо е да инсталирате пакета […]