Как да направим .deb файл от source

Deb е разширението на софтуерните пакети в Debian-базираните Linux дистрибуции. Debian пакетите стандартно съдържат два gzipped, bzipped или lzmaed tar архиви: единият съдържа колтролната информация, а другият – данните.

1. Необходимо е да инсталирате пакета checkinstall. За целта изпълнете следната команда в терминала:

sudo apt-get install checkinstall

2. Сваляте source файл (това е само пример, този файл не съществува):

wget http://www.site.com/downloads/file.tar.gz

3. Разархивирате сваления файл чрез следната команда:

tar -xzvf file.tar.gz

4. Влизате в ново-създадената директория:

cd file

5. Създавате deb пакета чрез изпълняването на командите:

./configure
make
sudo checkinstall

Пакетът автоматично ще се инсталира и ще генерира .deb файл.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net