Инсталация на Oracle Java 8 (JDK8 и JRE8) в Ubuntu/Linux Mint

Вече излезе стабилна версия на Oracle Java 8.

В настоящата статия ще ви покажем как да я инсталирате в Ubuntu/Linux Mint през PPA хранилище. PPA хранилището поддържа 32-битова и 64-битова версия, както и ARM).

Искаме да отбележим, че WebUpd8 Oracle Java PPA хранилището не съдържа Java binary файлове, а само скрипт, който автоматично изтегля и инсталира Oracle Java 8. Всичко се извършва автоматично, така че ще бъдете известявани за обновления през update manager-а.

1. Добавяне на хралинището
Отворете конзолата и изпълнете следната команда:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update

2. Инсталиране на Oracle Java 8

sudo apt-get install oracle-java8-installer

3. Автоматично сетване на Java 8 environment variables

sudo apt-get install oracle-java8-set-default
Oracle Java

След инсталацията, като изпълните следната команда в конзолата, трябва да видите подобен резултат:

java -version
java version "1.8.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-b132)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0-b70, mixed mode)

Прочетете и нашата статия: Инсталация на Java 8 (JDK8 и JRE8) в Debian.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net