Инсталация на Java 8 (JDK8 и JRE8) в Debian

В настоящата статия ще ви покажем как да инсталирате Oracle Java 8 в Debian през PPA хранилище. PPA хранилището поддържа 32-битова и 64-битова версия, както и ARM).

WebUpd8 Oracle Java PPA хранилището не съдържа никакви Java binary файлове. Има само скрипт, автоматично изтеглящ и инсталиращ Oracle Java 8. Тъй като всичко се извършва автоматично, ще получавате известия за налични обновления през update manager-а.

1. Добавяне на хралинището

Отворете конзолата и изпълнете следната команда:

sudo echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/java8.list

echo -n "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" >> /etc/apt/sources.list.d/java8.list

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886

apt-get update

2. Инсталиране на Oracle Java 8

sudo apt-get install oracle-java8-installer

3. Автоматично сетване на Java 8 environment variables и JDK8 като JDK по подразбиране

sudo apt-get install oracle-java8-set-default
Oracle Java

Вече имате инсталирана Oracle Java 8 на своята дистрибуция.

За да проверите версията на Java, моля изпълнете следната команда в конзолата:

java -version

Изходът от командатата трябва да е подобен на този:

java version "1.8.0"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-b132)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0-b70, mixed mode)

Прочетете и нашата статия: Инсталация на Java 8 (JDK8 и JRE8) в Ubuntu/Linux Mint

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net