Инсталиране на LibreOffice 4 от хранилище в Ubuntu/Linux Mint

LibreOffice 4 се появи преди повече от месец, но не беше наличен за инсталация през хранилище (repository). За целта трябваше да се инсталира ръчно.

Вече писахме как може да направите това в нашата статия “Инсталиране на LibreOffice 4 под Linux“.

В настоящата статия ще ви покажем един по-лесен начин за инсталиране, а именно чрез хранилище, което ще осигурява и бъдещи обновления за приложението.

1. Отворете конзолата и изпълнете следните команди, за да добавите хранилището:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/libreoffice-4-0
sudo apt-get update

Забележка: Това хранилище ще предлага само обновления за версия 4.0.x на LibreOffice.

2. Обновяваме наличната в момента версия до LibreOffice 4:

sudo apt-get dist-upgrade

Ако желаете може да добавите главното хранилище на LibreOffice, където ще получавате обновления и за бъдещи версии, а не само за LibreOffice 4.0.x. Ние препоръчваме да изберете този вариант.

3. Отворете конзолата и изпълнете:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt-get update

4. За да обновите до последната налична версия изпълнете:

sudo apt-get dist-upgrade

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net