Инсталиране на LibreOffice 4 под Linux

Новата версия на LibreOffice все още не е добавена към хранилищата на Ubuntu. По принцип LibreOffice идва инсталиран с Ubuntu. За да инсталирате новата версия първо трябва да премахнете напълно старата.

Инсталиране под Debian базирани операционни системи

1. Премахване на старата версия
За целта изпълнете следната команда в конзолата:

sudo apt-get purge libreoffice-*

2. Изтегляне новата версия на LibreOffice

cd ~/Downloads/

за 32-битова версия:

wget http://goo.gl/ptLAR

за 64-битова версия:

wget http://goo.gl/ZMSbD

3. Инсталиране на LibreOffice

за 32-битова версия:

tar xzfv LibreOffice_4.0.0_Linux_x86_deb.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86_deb/DEBS/

за 64-битова версия:

tar xzfv LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb/DEBS/

важи и за двете версии:

sudo dpkg -i *.deb
cd desktop-integration
sudo dpkg -i *.deb

Инсталиране под RedHat/CentOS базирани операционни системи

1. Деинсталиране на старата версия

yum remove libreoffice*

2. Изтегляне на LibreOffice 4

cd ~/Downloads/

за 32-битова версия:

wget http://goo.gl/qiuPd

за 64-битова версия:

wget http://goo.gl/UDkIQ

3. Инсталиране на новата версия

за 32-битова версия:

tar zxvf LibreOffice_4.0.0_Linux_x86_rpm.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86_rpm/RPMS

за 64-битова версия:

tar zxvf LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_rpm.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_rpm/RPMS

важи и за двете версии:

rpm -Uvh *.rpm
cd desktop-integration
rpm -Uvh libreoffice4.0-freedesktop-menus-4.0.0-103.noarch.rpm

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net