Отдалечен достъп до компютър с TeamViewer

TeamViewer е една нова програма за отдалечен достъп до PC. Както знаете има доста подобни програми, дори в Windows е снабден с една такава. Но TeamViewer се настройва лесно, предлага приятен дизайн и няма нужда да знаете IP адреса на компютъра, с който се свързвате.

Teamviewer е приложение, което позволява отдалечен достъп до компютри. Програмата предлага три режима на работа: цялостното споделяне на компютъра (Remote Support), споделяне само на работната площ (Presentation) и трансфер на данни (File Transfer). Нещо повече, с TeamViewer може да се свържете с отдалечения компютър дори и при пусната защитна стена.

Системни изисквания:

  • Операционна система: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
  • Процесор: 300 MHz или повече
  • Оперативна памет: 64 MB или повече
  • Дисково пространство: 10 MB

Началният прозорец на програмата изглежда по този начин:

Teamviewer Main Screen

Прозорецът е разделен на две главни части: Wait for a session и Create session.

В лявата част на екрана се намира информация за вашия компютър. Той се характеризира с уникален номер и парола. За да може други потребители да се свържа към вас, те трябва да знаят вашият номер и парола. За сигурност паролата ще се променя с всяко стартиране на програмата. Има възможност за задаване и на постоянна парола. Ако искате да сложите такава парола натиснете Configure permanent access to this computer. Ще се отвори нов прозорец, в който трябва да въведете желаната парола.

В дясната част на екрана се намира секцията, с която става “влизането” в друг компютър. За да се осъществи това трябва да знаете уникалният номер и паролата на другия компютър.

След като въведете уникалният номер в полето, трябва да изберете начина на връзка. Възможните варианти са:

  • Remote support (Отдалечена помощ) – Отваря се прозорец, в който зарежда работният плот на другия компютър. В този режим имате пълни права над системата.
  • Presentation – Този режим се използва когато искате да презентирате нещо.
  • File transfer – Този режим служи само за обмяна на файлове, т.е. Файлов трансфер.
  • VPN – Създаване на VPN тунел.

След като изберете желания режим и въведете уникалния номер, натиснете Connect to partner (Свързване към партньор). Ако всичко е наред, трябва да ви се появи прозорче, в което да въведете паролата на компютъра, към който се свързвате.

Teamviewer Authentication Screen

Ако паролата е правилна след малко ще видите работния плот на компютъра. Вече имате пълни права над него – може да отваряте какво си поискате, да стартирате приложения и всичко друго, което може да правите на собствения си компютър.

Teamviewer Remote Session Screen

Това наистина е едно добро приложение, което е лесно за употреба.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net