Инсталация на TeamViewer в Linux

TeamViewer е софтуер за отдалечен достъп, споделяне на работния плот, уеб конференции, трансфер на файлове и други. Наличен е за операционните системи Microsoft Windows, Apple OS X, Linux, iOS, Android, Chrome OS, Windows App и Blackberry. Възможно е дори да достъпите машина, на която върви TeamViewer през уеб браузър.

За да инсталирате Teamviewer на операционната система Linux, моля изпълнете стъпките, описани по-долу:

32-битова ОС:

sudo apt update
wget http://download.teamviewer.com/download/teamviewer_i386.deb
sudo dpkg -i teamviewer_linux.deb

64-битова ОС:

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
wget http://download.teamviewer.com/download/teamviewer_i386.deb
sudo dpkg -i teamviewer_linux.deb
Teamviewer Linux

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net