Запазете и възстановете настройките на Mozilla Firefox

С MozBackup можете бързо и лесно да запазите и възстановите своите настройки и профили за Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Mozilla Sunbird, Flock, SeaMonkey, Mozilla Suite, Spicebird, Songbird и Netscape. Може да изтеглите програмата от тук.

След като инсталирате и стартирате MozBackup имате възможност да изберете дали искате да запазите (backup) или възстановите (restore) своя профил. След като изберете желаната от вас операция (в нашия случай backup), в прозореца по-долу изберете приложението (в този случай Mozilla Firefox). За да продължите натиснете бутона Next.

MozBackup Operation Type

На следващия екран избирате профила, който искате да запазите default, може да изберете и директория, в която да се запази профила. След натискането на бутона Next, програмата ви пита дали искате да защитите с парола профила.

На този екран може да изберете какви настройки искате да запазите от своя профил:

MozBackup Components Selection

Възможностите са следните:

 • General settings (общи настройки)
 • Emails (електронни пощи)
 • Address books (адресни книги)
 • Bookmarks (запазени връзки към сайтове)
 • History (история на посещенията)
 • Sidebars
 • User styles (потребителски стилове)
 • Extensions (разширения, добавки)
 • Saved passwords (запазени пароли)
 • Cookies (бисквитки)
 • Saved form details (запазена информация от формите в сайтовете)
 • Downloaded file list (списък с изтеглените файлове)
 • Certificates (сертификати)
 • Cache (кеш)
 • Accounts settings only (само настройките на акаунта)

След като изберете желаните от вас опции, натиснете бутона Next. Процесът по запазването на настройките отнема известно време. Когато завърши ще се появи бутон Finish.

Възстановяване на профил

За да възстановите профил изберете Restore a profile и изберете приложението, за което ще възстановявате настройки.

След това избирате профила (default), чрез бутона Browse посочвате файла, който сте запазили и искате да възстановите.

На следващата стъпка имате възможност да изберете какво да възстановите. След като маркирате желаните опции, натискате бутона Next и програмата започва възстановяването на профила.

След като профилът е възстановен ще видите бутон Finish.

Забележка: Приложението, чиито профил запазвате или възстановявате (в случая Mozilla Firefox) трябва да бъде затворено по време на изпълнението на задачите.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net