Как да разберем датата на производство на смартфон с марка Motorola?

Искате ли да разберете кога е произведен вашият смартфон с марка Motorola?

Обикновено тази информация може да бъде намерена на кутията на смартфона, но не винаги е така. В настоящата статия ще ви покажем как да получите тази информация по друг начин.

1. Изключете смартфона си. Задръжте power бутона и изберете “power off”.

2. Изчакайте няколко секунди и натиснете едновременно бутоните за увеличаване (volume up) и намаляване на звука (volume down), както и power бутона. Задръжте така 4-5 секунди и пуснете бутоните.

3. На дисплея трябва да се появи boot menu-то на смартфона.

4. Използвайте бутона за намаляване на звука (volume down) за навигация и бутона за увеличаване на звука (volume up) за избор.

5. Маркирайте “Barcodes” менюто и натиснете бутона за увеличаване на звука.

6. На един от показаните на дисплея баркодове ще видите датата на производство на смартфона си. Обикновено е обозначен като “MFG Date” или просто “Date”.

Motorola Smartphones

Тествано на Motorola Moto G 2014, Motorola Moto X.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net