Полезни GSM кодове и тяхната функционалност при iPhone

Ще разгледаме няколко полезни GSM кода и тяхната функционалност при iPhone.

*#06#– Показва IMEI (International Mobile Equipment Identity) номера на мобилния телефон, който е уникален за всяко едно устройство и може да бъде използван за идентификация.

*31# – Забранява изходящите обаждания от телефона, може да се приемат.

#31# – Премахва забраната за направа на изходящите обаждания от телефона.

*#31# – Проверка на статуса за изходящите обаждания (разрешени/забранени).

3001#12345# – Стартира скритото приложение Field Test, което показва сервизна информация за телефона, за използваната мобилна мрежа и клетките в обхват.

За да изпълните някои от кодовете отваряте Phone, въвеждате съответния код и натискате бутона Call. 

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net