Калибриране на батерията в Android

Знаете ли, че всеки път, когато преинсталирате операционната система на своя мобилен телефон (в нашия случай Android) трябва да калибрирате батерията?

В настоящата статия ще ви покажем един от начините за калибриране на батерията в Android.

Всеки път когато флашвате нов ROM трябва да калибрирате батерията си. Статистиката за използването на батерията в операционната система (в нашия случай Android) се генерира благодарение на файл, който се изтрива, когато се флашва нов ROM.

В настоящата статия ще ви покажем най-лесния начин за калибриране на батерията, когато възнамерявате да флашвате нов ROM на своя мобилен телефон.

1. Уверете се, че батерията е напълно заредена според операционната система.

2. Изключете телефона, извадете зарядното и го включете отново.

3. Когато зелената лампичка светне, оставете телефона да се зарежда поне още 30 минути (лампичката светва приблизително на 95%).

4. Включете телефона, флашнете новия ROM. Изчакайте да завърши първото зареждане.

5. Изключете телефона. Махнете зарядното. Махнете батерията. Сложете батерията.Включите зарядното. Изчакайте отново докато светне зелената лампичка. Оставете да се зарежда още поне 30 минути.

6. Включете телефона и веднага влезте в recovery режим. Изтрийте статистиката за батерията.

7. Оставете операционната система да зареди. Може да инсталирате JuicePlotter (приложение за информация за батерията). Използвайте телефона нормално. Не го зареждайте. Оставете батерията да се изхаби напълно.

8. Когато телефонът се изключи сам, включете го отново.

9. Повторете това, докато телефонът не може да се пусне.

10. Извадете батерията. Поставете батерията. Включете телефона.

11. Повторете това, докато телефонът не може да се пусне.

12. Сега заредете батерията до 100% докато телефонът е изключен. Изчакайте да светне зелената лампичка и го оставете поне още 30 минути.

13. Включете телефона.

Вашата батерията е напълно калибрирана.

Забележка: Ако вече сте флашнали ROM-а, започнете от точка 5.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net