Възстановяване на GRUB2 от LiveCD

Как да възстановим GRUB2 с помощта на LiveCD?

Поради преинсталация на операционната система или поради друга причина, може да се наложи да възстановим GRUB2. Това най-често се случва ако имате инсталиран Windows и решите да го преинсталирате, при което той презаписва MBR със свой собствен.

 1. Сложете LiveCD-то на Linux в оптичното устройство.
 2. Отворете Applications -> Accessories -> Terminal.
 3. Изпълнете следните команди:
 • определяне на системния дял, ако не сте сигурно изпълнете: df -Th и гледайте за точния размер на диска и файлова система ext3 или ext4
sudo fdisk -l
 • зареждане (монтиране) на системния дял
sudo mount /dev/sdXX /mnt
 • само ако имате отделен зареждащ дял
sudo mount /dev/sdYY /mnt/boot
 • зареждане (монтиране) на устройствата
sudo mount --bind /dev/ /mnt/dev
sudo chroot /mnt
 • преинсталиране на GRUB2 – посочете правилното устройство – sda, sdb, не посочвайте номер на дяла
sudo grub-install /dev/sdX
 • излизане от chroot – Натиснете CTRL+D
 • отзареждане (отмонтиране) на устройствата
sudo umount /mnt/dev
 • само ако сте заредили (монтирали) отделен зареждащ дял
sudo umount /mnt/boot
 • отзареждане (отмонтиране) на последното устройство
sudo umount /mnt
 • рестартиране на системата
reboot

След като заредите системата, може да се опитате да определите какъв е бил проблемът. Изпълнението на следващите команди може да ви помогне.

 • за обновяване на наличните устройства и настройки в /boot/grub/grub.cfg
sudo update-grub
 • за търсене местоположението на лоудъра
grub-probe -t device /boot/grub
 • инсталиране на GRUB2 в главния зареждащ сектор (MBR) на sdX дял (sda, sdb и т.н.)
sudo grub-install /dev/sdX
 • за проверка на инсталацията (sda, sdb и т.н.)
sudo grub-install --recheck /dev/sdX

Ако искате да научите как да възстановите GRUB прочетете нашата статия – Възстановяване на GRUB

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net