Изтриване на бисквитките (cookies) в Internet Explorer

Изтриването на бисквитките (cookies) забранява на уеб сайтовете да запазват информацията, която сте въвели при предишните си посещения (например потребителско име, парола и други).

Забележка: Информацията се отнася за Internet Explorer 7 и Internet Explorer 8.

Когато изтриете от своя компютър бисквитките (cookies), които уеб сайтовете са съхранили, то вече няма се пази информацията, която сте въвели при предишните си посещения (например потребителско име, парола и други).

Изтриване на бисквитки в Internet Explorer 7

1. Отворете Internet Explorer.

2. Натиснете бутона “Инструменти” (Tools). От появилото се меню изберете “Опции за интернет” (Internet Options).

3. От таба “Общи” (General) натиснете “Изтрий” (Delete) в раздела “Хронология на преглеждането” (Browsing history).

4. В раздела “Бисквитки” (Cookies) натиснете бутона “Изтрий бисквитките” (Delete Cookies). Натиснете бутона “Да” (Yes), за да потвърдите избора си.

5. Натиснете “Затвори” (Close) След това “OK”.

Изтриване на бисквитки в Internet Explorer 8

1. Отворете Internet Explorer.

2. Натиснете бутона “Безопасност” (Safety). От появилото се меню изберете “Изтриване на хронологията на браузъра” (Delete Browsing History).

IE Delete Cookies

3. Сложете отметка пред “Бисквитки” (Cookies).

4. Ако не искате да изтривате бисквитките от сайтове в списъка “Предпочитани” (Favourites), сложете отметка пред “Запазвай данните за предпочитани уеб сайтове” (Preserve Favourites websites data).

5. Щракнете върху “Изтрий” (Delete).

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net