Промяна на MAC адреса на мрежова карта под Ubuntu

Публикувано на 2010-08-25 от @ | Преглеждания: 3814
story

Има много причини, поради които може да искате да промените MAC адреса на мрежовата си карта.

В настояшата статия ще ви покажем как да постигнете това с минимални усилия.

За целта изпълняваме следната команда в конзолата:

sudo gedit /etc/network/interfaces

Файлът трябва да съдържа мрежовата карта, която обикновено е eth0. Ако имате включено DHCP файлът ще изглежда така:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

За да променим MAC адреса трябва да добавим нов ред. Файлът трябва да придобие подобен вид:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether 01:02:03:04:05:06

Запазваме файла. Накрая е необходимо да рестартираме мрежовата карта, за да може промените да влязат в сила.
sudo /etc/init.d/networking restart

Забележка: MAC адресът трябва да е в същия формат като в примера.

attention Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net.
vGuides.net @ Facebook
gravatar
от cloxy на 2010-08-31 21:45:23

Аз използвам друг начин, който открих преди време и ми върши работа. Направо с команда sudo ifconfig eth0 down sudo dhclient eth0 00:00:00:00:00:00 sudo ifconfig eth0 up

gravatar
от vGuides.net на 2010-08-31 22:18:05

Но така не се ли променя MAC адреса временно, т.е. след рестартиране на системата не се ли връща реалния MAC адрес?

gravatar
от cloxy на 2010-08-31 23:29:43

Да, връща се при рестарт. Но е удобно при кратковременни промени.

gravatar
от vGuides.net на 2010-09-01 10:17:31

В такъв случай да, но ако искаш да е променен постоянно, описаният в статията начин върши работа :)