Показване на скрития акаунт “Administrator” в Windows 7

Как да покажем и използваме скрития акаунт “Administrator” в Windows 7?

Много потребители си задават въпроса какво става с вградения акаунт “Administrator”, който се създава по подразбиране. Дали наистина съществува и как може да се използва?

Този акаунт се създава в Windows 7 и Vista, но не може да се използва докато не се активира. Ако някога имате нужда да използвате този акаунт може да го активирате с една единствена команда.

Забележка: Използването на този акаунт не е препоръчително. Използвайте го само в краен случай.

Активиране на акаунта “Admnistrator”

Необходимо е да използвате конзолата в администраторски режим. Това може да стане или като щракнете с десен бутон на Command Prompt иконата и изберете “Run as Administrator” или използвате клавишната комбинация Ctrl + Shift + Enter от лентата за търсене).

Изпълнете следната команда:

net user administrator /active:yes
Windows 7 Admin Account

Трябва да ви се появи съобщение, че командата е изпълнена успешно. Сега може да излезете от профила си и ще забележите “Administrator” акаунта.

Windows 7 Admin Account

Забраняване на акаунта “Administrator”

Отворете отново конзолата в администраторски режим и изпълнете командата:

net user administrator /active:no

Сега акаунтът е забранен и няма да се показва при влизане в системата.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net