Възстановяване на иконата “Show Desktop”

ъвети как да възстановим изчезналата “Show Desktop” икона в лентата за бързо стартиране.

Ще ви предложим няколко метода за възстановяване на иконата “Show Desktop” в лентата за бързо стартиране (Quick Launch).

Quick Launch

Метод 1:

Натиснете Start -> Run и изпълнете командата:

regsvr32 /n /i:U shell32

Метод 2:

Отворете текстов редактор (напр. Notepad) и запазете следното в него:

[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop

Запазете файлът като “ShowDesktop.SCF” и го завлечете в лентата за бързо стартиране.

Метод 3:

Влезте като administrator и потърсете файла Show Desktop.scf. Всеки потребител има свое собствено копие на този файл. Копирайте файла и го поставете тук в своя профил:

%Appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Последната команда може да я изпълните през Start -> Run.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net