Microsoft Office 2010 езикови пакети (Language Packs)

Официални езикови пакети за Microsoft Office 2010.

Microsoft Office 2010 е най-новата версия на популярния пакет от приложения за офиса на компанията Microsoft. Най-известните приложения в пакета са Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

Arabic – 32-Bit | 64-Bit
Bulgarian – 32-Bit | 64-Bit
Chinese Simplified – 32-Bit | 64-Bit
Chinese Traditional – 32-Bit | 64-Bit
Croatian – 32-Bit | 64-Bit
Czech – 32-Bit | 64-Bit
Danish – 32-Bit | 64-Bit
Dutch – 32-Bit | 64-Bit
English – 32-Bit | 64-Bit
Estonian – 32-Bit | 64-Bit
Finnish – 32-Bit | 64-Bit
French – 32-Bit | 64-Bit
German – 32-Bit | 64-Bit
Greek – 32-Bit | 64-Bit
Hebrew – 32-Bit | 64-Bit
Hindi – 32-Bit | 64-Bit
Hungarian – 32-Bit | 64-Bit
Italian – 32-Bit | 64-Bit
Japanese – 32-Bit | 64-Bit
Kazakh – 32-Bit | 64-Bit
Korean – 32-Bit | 64-Bit
Latvian – 32-Bit | 64-Bit
Lithuanian – 32-Bit | 64-Bit
Norwegian – 32-Bit | 64-Bit
Polish – 32Bit | 64-Bit
Portuguese – 32-Bit | 64-Bit
Romanian – 32-Bit | 64-Bit
Russian – 32-Bit | 64-Bit
Serbian – 32-Bit | 64-Bit
Slovak – 32-Bit | 64-Bit
Slovenian – 32-Bit | 64-Bit
Spanish – 32-Bit | 64-Bit
Swedish – 32-Bit | 64-Bit
Thai – 32-Bit | 64-Bit
Turkish – 32-Bit | 64-Bit
Ukrainian – 32-Bit | 64-Bit

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net