Публикации с етикет VXP


VMLite XP Mode: по-добрата алтернатива на Microsoft Windows XP Mode

Алтернативен начин за стартиране на XP Mode режим без наличието на хардуерна виртуализация. VMLite XP Mode (VXP) предлага подобни възможности на Microsoft Windows XP Mode, но с тази разлика, че не изисква хардуерна виртуализация. Както […]