Публикации с етикет Splash Images


GRUB2 Splash Images за Ubuntu 10.04/9.10

GRUB (GRand Unified Bootloader) е Multiboot зареждащ мениджър. Казано по друг начин, зареждащият мениджър е първата софтуерна програма, която се зарежда при включването на компютъра. Искате ли GRUB мениджъра да изглежда много по-добре от преди? […]