Публикации с етикет Server


Настройки на MySQL server

Ще разгледаме едни от най-важните настройки на MySQL Server. Повечето от опциите се контролират от един текстов файл. Под Linux/BSD той е /etc/my.cnf, а под Windows файлът се казва my.ini и се намира в инсталационната […]

ddclient: Достъп до вашия сървър с динамичен IP адрес

Как да осъществим достъп до сървър с динамичен IP адрес. Има дни когато искате или имате нужда да изтеглите някой файл от вашия Дебиан сървър, който е у дома. Или пък имате инсталиран уеб сървър, […]