Инсталиране на Armbian Linux на MK808B+

Armbian Linux е олекотена Debian или Ubuntu базирана дистрибуция, предназначена за ARM устройства.

Поддържат се голям набор от чипове, сред които и Amlogic S805, с който е оборудван MK808B+ Android TV Stick. Повече за поддържаните чипове може да намерите в документацията на Armbian.

Дистрибуцията е идеално решение за домашен сървър, като в същото време предлага и десктоп среда.

Ще са ви необходими компютър и microSD карта памет клас 10.

1. Изтеглете желаната версия на Armbian Linux от тук. В нашия случай ще инсталираме Armbian, базиран на Ubuntu 18.04, без графична среда.

2. Отворете терминала и влезе в директорията, в която сте свалили архива

cd ~/Downloads

3. Разархивирайте архива

unxz Armbian_5.67_Aml-s805_Ubuntu_bionic_default_3.10.108_20181207.img.xz

Важно: Ако ви изпише, че няма такава команда, изпълнете:

sudo apt install xz-utils

4. Поставете microSD картата в компютъра и намерете като кое устройство се разпознава

fdisk -l

Да приемем, че се разпознава като /dev/sdd

5. Уверяваме се, че microSD картата не е монтирана

sudo umount /dev/sdd

Важно: Проверете няколко пъти преди да изпълните следващата стъпка, защото ще се изтрие всичката информация на въпросното устройство.

6. Запишете image-а на microSD картата памет

sudo dd if=Armbian_5.67_Aml-s805_Ubuntu_bionic_default_3.10.108_20181207.img of=/dev/sdd

sync

7. Преди да стартирате системата:

a) Отворете SD картата и намерете директорията dtb-3.10.33

b) Копирайте файла meson8b_mk808.dtb от директорията dtb-3.10.33 в root директорията на SD картата, където са останалите файлове

c) Преименувайте вече копирания файл meson8b_mk808.dtb на dtb.img в root директорията на SD картата

8. Заредете системата, използвайки “toothpick” метода:

а) Свържете устройството с телевизора чрез HDMI кабела

b) Поставете microSD картата памет в слота

c) Намерете reset бутона и го натиснете с нещо малко и тънко, например клечка за зъби

MK808B Plus

d) Докато държите натиснат reset бутона, включете устройството към електрическата мрежа

е) Системата ще започне да зарежда

Важно: За да се логнете в системата използвайте root / 1234. След успешен вход, системата ще ви подкани веднага да смените root паролата, след което да си създадете собствен потребител.

Вече имате инсталиран Armbian Linux 🙂

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net