Инсталация на Xubuntu Theme в Debian Jessie

В Debian Jessie темите и иконите по подразбиране са твърде стари. В настоящата статия ще ви покажем как да инсталирате темата от Xubuntu.

Темата по подразбиране, която се използва в Xubuntu, е Greybird, а иконите – Elementary Xfce Dark. И двете са разработени от Shimmer Project.

1. Добавяне на хранилището

Отворете Terminal и изпълнете командата:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Добавете следните редове:

# Greybird Theme - Shimmer Project

deb http://ppa.launchpad.net/shimmerproject/daily/ubuntu trusty main

deb-src http://ppa.launchpad.net/shimmerproject/daily/ubuntu trusty main

2. Добавяне на ключа на хранилището

Преди да обновим списъка с наличните пакети, трябва да добавим първо ключа на хранилището.

Отворете Terminal и изпълнете:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 685D1580

3. Инсталация

sudo apt-get update

sudo apt-get install shimmer-themes xubuntu-icon-theme

4. Активиране на темата и иконите

Отворете Settings Manager -> Appearance

Theme –> Styles tab, изберете Greybird

Icon Set –> Icons tab, изберете elementary Xfce dark

Greybird Theme Debian

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net