Бързи бутони за Android

В настоящата статия ще ви запознаем с бързите бутони за устройства, управлявани от мобилната операционна система Android.

Добре е да разполагате с хардуерна QWERTY клавиатура на устройството.

Ако сте собственик на устройство с операционна система Android, което притежава хардуерна QWERTY клавиатура, може да се възползвате от бързите бутони за най-различни действия.

Някой от бързите бутони може да не работят на дадено устройство, но като цяло повечето трябва да работят на всеки Android телефон. Може да създавате и собствени бързо бутони от Settings -> Applications -> Quick Launch.

Бързи бутони за браузъра

Приближаване (Zoom in) – Menu + I

Отдалечаване (Zoom out)[b] [/b]- Menu + O

Търсене – Menu + F

Преглед на историята – Menu + H

Отметки (Bookmarks) – Menu + B

Настройки на браузъра – Menu + S

Връщане назад (Back) – Menu + J

Отиване напред (Forward) – Menu + K

Презареждане – Menu + R

Отваря меню прозорци – Menu + W

Зарежда началната страница – Menu + Enter

Преместване надолу в страницата (Page down) – Spacebar

Преместване нагоре в страницата (Page up) – Shift + Spacebar

Бързи бутони за въвеждане на текст

Копиране – Menu + C

Поставяне – Menu + V

Назад (Undo) – Menu + Z

Изтриване на символ отляво – Del

Изтриване на символ отдясно – Shift + Del

Изтриване на цял ред – Alt + Del

Главни букви (Caps Lock) – Shift + Shift (двойно натискане)

Преместване на курсора в началото на реда – Alt + Trackball Left

Преместване на курсора в края на реда – Alt + Trackball Right

Преместване на курсора в началото на страницата – Alt + Trackball Up

Преместване на курсора в края (дъното) на страницата – Alt + Trackball Down

Маркиране на текст за копиране или изрязване – Shift + Trackball Left/Right/Up/Down

Маркиране на целия текст в настоящото поле – Menu + A

Бързи бутони за приложения

Google Maps – Search + M

Програма за съобщения – Search + S

Gmail – Search + G

Програма за електронна поща – Search + E

Контакти – Search + C

Браузър – Search + B

Календар – Search + I

Музикален плеър – Search + P

YouTube – Search + Y

Бързи бутони за Gmail

Отговор (Reply) (работи само когато съобщението е отворено) – R

Препращане (Forward) (работи само когато съобщението е отворено) – F

Отговор на всички (Reply all) – (работи само когато съобщението е отворено) – A

Архивиране на съобщение – Y

Нов email – Menu + C

Презареждане на входящата кутия – Menu + U

Отваряне на email (от входящата кутия) – Enter

Предвижване в началото на входящата кутия – Alt + Trackball Up

Предвижване в края на входящата кутия – Alt + Trackball Down

Бързи бутони за Google Maps

Режим на карта (map mode) – Menu + M

Направления (Directions) – Menu + D

Моето местоположение – Menu + 0

Настройки – Menu + P

Хронология – Menu + H

Приближаване (Zoom in) – Menu + I

Отдалечаване (Zoom out) – Menu + O

Бързи бутони за Скролиране

Преместване надолу (Page down) – Spacebar

Преместване нагоре (Page up) – Shift + Spacebar

Предвижване в края – Alt + Trackball Down

Предвижване в началото – Alt + Trackball Up

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net