Промяна на основния Google акаунт в Android без Factory Reset

Ако искате да промените основния си Gmail акаунт, с който сте свързали устройството си при първоначалните настройки, има две възможности:

  • Първата е да направите Factory Reset на устройството си. Но при този вариант ще загубите всичката информация, намираща се на вътрешната памет.
  • Вторият вариант, който ще опишем в настоящата статия, не изисква factory reset или казано по друг начин – връщане към фабрични настройки.

1. Отидете в настройките (“Settings”) на вашето Android устройство

2. Изберете от менюто акаунти (“Account”)

Android Settings

3. Изберете основния си Google акаунт

Google Account Android Settings

4. Натиснете бутона Menu и изберете “Remove Account”.

Google Account Android Remove

5. Потвърдете изтриването на акаунта като натиснете бутона “Remove Account”

Google Account Android Remove Confirmation

6. Това ще премахне Google акаунта ви от устройството и ще се появи прозорец за добавяне на нов акаунт.

Важно! Изтриването на Google акаунта може да доведе до частична загуба на данни като контакти, съобщения и друга информация от устройството ви. Добре е преди това да направите резервно копие (бекъп) на важната си информация.

    След премахването на Google акаунта няма да загубите инсталираните приложения и данните им.

    Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net