Клавишни комбинации в Ubuntu

В тази статия ще ви покажем стандартните клавишни комбинации в Ubuntu за тези от вас, които желаят да ги усвоят.

В ежедневната работа доста често може да се спести много време ако досадното цъкане с мишката се замени с използването на клавишни комбинации. Ето и стандартните клавишни комбинации в Ubuntu за тези от вас, които желаят да ги усвоят.

Клавишни комбинации за работната площ:

Alt + F1 – Отваря “Програми” от основното меню.
Alt + F2 – Стартиране на приложение чрез изписване на името му в появилото се поле.
PrtSc (Print Screen) – Прихващане на целия екран като изображение.
Alt + PrtSc – Прихващане на текущия прозорец като изображение.

Клавишни комбинации за взаимодействие с прозорци:

Alt + Tab – Превключване между отворените прозорци.
Ctrl + Alt + Лява/Дясна Стрелка – Преминаване между отделните работни плотове.
Alt + F7 – Местене на текущия прозорец. Може да се използва клавиатурата или мишката.
Alt + F8 –  Преоразмеряване на текущия прозорец. Може да се използва клавиатурата или мишката.
Alt + F9 – Минизиране на текущия прозорец.
Alt + F10 – Максимизиране на текущия прозорец.
Alt + Space – Отваряне на диалог с команда Отгоре плюс горните команди.
Alt + F5 – Връщане на текущия прозорец към нормалния или предишния му размер.
Alt + F4 – Затваряне на текущия прозорец.

Клавишни комбинации при пуснати ефекти на работната площ:

Ctrl + Alt + Лява/Дясна Стрелка – Завъртане на “куба”, върху който се намират работните площи.
Ctrl + Alt + Стрелка Нагоре – Едновременно показване на всички отворени прозорци за лесен избор.
Ctrl + Alt + Стрелка Надолу –  Разгъване на “куба” за преглед на повече от една работна площ чрез използване на стрелките.


Често срещани клавишни комбинации в различните приложения:

Ctrl + C – Копиране на избрания текст/обект.
Ctrl + X – Изрязване на избрания текст/обект.
Ctrl + V – Поставяне на избрания текст/обект.
Ctrl + A – Избиране на всичко.
Ctrl + B – Задаване на удебелен текст.
Ctrl + I – Задаване на курсив текст.
Ctrl + U – Задаване на подчертан текст.
Ctrl + N – Отваряне на нов документ или прозорец.
Ctrl + S – Запазване на текущия документ.
Ctrl + O – Отваряне на друг документ.
Ctrl + P – Отпечатване.
Ctrl + Z – Отмяна на последното извършено действие.
Ctrl + Shift + Z – Връщане на последното отменено действие.

Системни клавишни комбинации:

Ctrl + Alt + Delete – Незабавно рестартиране на системата когато е зареден само конзолен режим на работа.
Ctrl + Alt + Backspace – Рестартиране на X (графичният мениджър) и зареждане на екран за вход в системата.
Ctrl + Alt + Плюс (цифрова клавиатура) –  Смяна във възходящ ред между поддържаните режими на монитора.
Ctrl + Alt + Минус (цифрова клавиатура) – Смяна във низходящ ред между поддържаните режими на монитора.

Източник: skss.learnfree.eu

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net