Как да сменим перманентно MAC адреса на мрежова карта в Ubuntu

Налагало ли ви се е да искате да смените MAC адреса на мрежовата си карта за постоянно, т.е. да се запазва и след рестартиране на системата.

Стандартният начин има един недостатък. Ще ви покажем как да го избегнете.

Стандартният начин за промяна на MAC адреса на мрежова карта перманентно (не се губи след рестартиране на системата), е чрез редактиране на файла /etc/network/interfaces. Ето и един пример: ако мрежовата ви карта е eth0, добавете следното във въпросния файл:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether 00:11:22:33:44:55:66

където 00:11:22:33:44:55:66 е новият MAC адрес.

Забележка: Лошото при този метод е, че винаги когато системата се стартира ще се опитва да получи автоматичен IP адрес чрез DHCP. Това причинява забавяне от около минута, което в повечето случаи е дразнещо.

Сега ще ви покажем един друг начин да постигнете същия резултат. Необходимо е да добавите няколко команди във файла /etc/rc.local. Този файл се изпълнява при всяко стартиране на системата в „нормален“ режим на работа.

Трябва да добавите следните команди преди реда, на който пише exit 0:

sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:55:66
sudo ifconfig eth0 up

Както и в горния пример eth0 е мрежовата ви карта, а 00:11:22:33:44:55:66 е новият MAC адрес.

След като въведете командите е необходимо да запазите файла и да рестартирате системата.

Ако искате да върнете реалния си MAC адрес, просто изтрийте командите, които добавихте.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net