Спиране на автоматичното генериране на репорти при crash на приложение в Ubuntu

Apport е инструмент за дебъгване, който автоматично генерира репорти, когато дадено приложение забие. Изглежда, че в Ubuntu 12.04 Apport е позволен по подразбиране (за разлика от предишните версии).

Досадно е доста честото му появяване, което гласи “Sorry, Ubuntu 12.04 has experienced an internal error”.

Ubuntu Apport

За да се отървете от досадните известия, може да забраните Apport, тъй като голяма част от репортите най-вероятно не са верни.

За да забраните Apport изпълнете следните команди в конзолата:

sudo nano /etc/defaults/apport

и променете стойността на enabled от 1 на 0. За да запазите файла използвайте клавишната комбинация Ctrl + O.

Така Apport няма да бъде стартиран при следващото зареждане на системата. Ако искате пък да спрете текущият процес изпълнете следната команда в конзолата:

sudo service apport stop

Ако искате на по-късен етап отново да разрешите Apport променете стойността на enabled от 0 на 1 във файла /etc/defaults/apport.

Също така може временно да разрешите Apport чрез изпълнението на следната команда в конзолата:

sudo service apport start force_start=1

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net