Намаляване времето за начално стартиране

В настоящата статия ще ви покажем как да намалите времето за начално зареждане на Линукс. Промените ще включват намаляване на timeout-а в GRUB, изключване на ненужни услуги, оптимизиране на монтирането на файловите системи и други.

1. Намаляване на timeout в GRUB:
Timeout-ът в GRUB определя колко време ще се изчака преди да тръгне да зарежда операционната система или казано по друг начин – колко време ще се визуализира GRUB менюто. Ако използвате само една операционна система, може да намалите това време до 0. За целта изпълнете следните команди в конзолата:

nano /boot/grub/menu.lst

Намерете променливата timeout и променете стойността й на 0.

2. Изключване на ненужните услуги:
Отворете System -> Preferences -> Sessions

Може да изключите:
Bluetooth Manager (Мениджър на устройства Bluetooth)
Check for new hardware drivers
Evolution Alarm Notifier
Print Queue Applet (Аплет на опашката за печат)
Tracker (служба за търсене и индексиране)

Забележка: Може да изключите и други услуги, които смятате, че не са ви необходими.

3. Оптимизация на монтирането на файловите системи:
Отворете /etc/fstab файла и добавете следните опции към монтираните дискове: noatime,nodiratime

4. Намаление на интензивността на работа със swap:
Отворете /etc/sysctl.conf файла и добавете следния ред

vm.swappiness=10

5. Изключване на IPv6 поддръжката:
Ако все още не използвате IPv6, то може спокойно да го изключите като редактирате /etc/modprobe.d/aliases файла. Заменете този ред :

alias net-pf-10 ipv6

с този

alias net-pf-10 off #ipv6

6. Инсталиране на preload
Preload е приложение, написано от Behdad Esfahbod, което се стартира като daemon и записва статистики за използваните програми, като файловете на най-често използваните програми се записват в паметта. По-този начин зареждането на програмите е доста по-бързо. За да инсталирате preload изпълнете следната команда в конзолата:

sudo apt-get install preload

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net