Как да си направим swap файл (не дял)

Ще научим как да си направим swap файл (не дял) с големина 512 MB (обемът може да се променя според вашите желания и нужди).

Това е файл във вашия твърд диск, който симулира присъствието на оперативна памет, но е доста по-бавен.

1. Отворете Terminal (конзола) и изпълнете следните команди:

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=512

(bs=Block Size)

mkswap /swapfile
swapon /swapfile

Добавете следното в /etc/fstab:

/swapfile swap swap defaults 0 0

Изтриване на swapfile:
Ако желаете да изтриете swap файла, отворете Terminal (конзола) и изпълнете:

swapoff /swapfile
rm /swapfile

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net