Писане върху NTFS дялове в Debian

В тази статия ще ви покажем как да пишем върху NTFS дяловете на нашия твърд диск в Debian и Debian-базираните операционни системи.

Това се отнася за по-старите версии на дистрибуциите. В новите версии има вградена поддръжка за писане върху NTFS дялове.

1. Необходимо е да инсталирате ntfs-3g пакета. Изпълнете следната команда в терминала:

apt-get install ntfs-3

Трябва да редактирате /etc/fstab файла. В него трябва да се опишат ntfs дяловете по следния начин:

за SATA диск:

/dev/sdaX /media/sdaX ntfs-3g defaults,locale=en_US.utf8 0 0

за ATA диск:

/dev/hdaX /media/hdaX ntfs-3g defaults,locale=en_US.utf8 0 0

Забележки:

1. Х – това е поредният номер на дяла.

2. /media/hdaX и /media/sdaX са точки за монтиране на устройството. Предварително трябва да имате създадени такива папки.

2. След като направите промените, запаметете файла и изпълнете следната команда от терминала:

mount -a

Ако желаете може да не изпълнявате следната команда, а да рестартирате компютъра, но второто отнема повече време 🙂

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net