Контрол на клавишната комбинация Ctrl+Alt+Backspace под (K)Ubuntu 9.10

Как да разрешим и забраним клавишната комбинация Ctrl+Alt+Backspace под (K)Ubuntu 9.10?

От версия 9.04 на Ubuntu клавишната комбинация Ctrl+Alt+Backspacе, с която се рестартира Х сървъра, вече не работи. Въпросната забрана беше въведена след дълга (и изпълнена със спорове) дискусия и целта и е да предпази обикновените потребители от ненужното и използване.

Освен това Ctrl+Alt+Backspace вече се конфигурира от чрез XKB опция, която заменя досегашната опция “DontZap” на X сървъра. В резултат на това въпросната клавишна комбинация може по-лесно да бъде настройвана от работния плот.

Разрешаване на Ctrl+Alt+Backspace в Ubuntu:

  1. Изберете System -> Preferences -> Keyboard.
  2. Изберете таба Layouts и натиснете бутона Layout Options.
  3. Изберете Key sequence to kill the X server и включете Control + Alt + Backspace.

Разрешаване на Ctrl+Alt+Backspace в Kubuntu:

  1. Натиснете Application launcher и изберете System Settings.
  2. Натиснете Regional & Language.
  3. Изберете Keyboard Layout.
  4. От таба Layout изберете Enable keyboard layouts.
  5. Изберете таба Advanced.
  6. Изберете Key sequence to kill the X server и включете Control + Alt + Backspace

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net