SopCast Player – гледайте безплатно български ТВ канали

Искате ли да гледате безплатно телевизионни канали през Интернет? Това вече е възможно, благодарение на SopCast Player. SopCast Player използва p2p streaming технология за излъчване на множество телевизионни канали през Интернет.

В настоящата статия ще ви покажем как да инсталирате SopCast Player на различни операционни системи и да се наслаждавате на много български канали.

Българските канали се намират в раздела OziOS_TV. Сред тях са BTV, BTV Comedy, BTV Cinema, BTV Action, Nova, Kino Nova, Nova Sport, HBO, Cinemax, Diema, Discovery, National Geographic, TV 7 и други.

Важно: Българските канали са премахнати от Sopcast.

Инсталация под Ubuntu

1. Отворете Terminal и изпълнете следите команди

sudo apt-get install libstdc++5

– добавете хранилището за Sopcast Player

sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/sopcast

– обновете и инсталирайте

sudo apt-get update
sudo apt-get install sopcast-player

2. Отворете Sopcast Player от Applications -> Sound & Video -> SopCast Player и се наслаждавайте 🙂

Забележка: Ако SopCast Player дава Segmentation Fault на 64-битова операционна система:

– Отворете следния файл:

sudo nano /usr/share/sopcast-player/lib/vlc_1_0_x.py

– Отидете на 5453 ред (Ctrl + W, Ctrl + T). Намерете следния текст:

callbackmethod=ctypes.CFUNCTYPE(None, Event, ctypes.c_void_p)

– Заменете го с този:

callbackmethod=ctypes.CFUNCTYPE(None, ctypes.POINTER(Event), ctypes.c_void_p)
SopCast Player

Инсталация под Debian

Инсталацията под операционната система Debian е малко по-сложна, защото трябва да инсталираме приложението от source код. Но не се плашете. Всичко е описано подробно:)

1. Изтеглете следните пакети:
http://www.sopcast.com/download/libstdcpp5.tgz
http://sopcast-player.googlecode.com/files/sopcast-player-0.7.2.tar.gz
http://sopcast-player.googlecode.com/files/sp-auth-3.2.6.tar.gz

Разархивирайте всички свалени пакети

tar xzfv libstdcpp5.tgz
tar xzfv sopcast-player-0.7.2.tar.gz
tar xzfv sp-auth-3.2.6.tar.gz

Отворете Terminal и влезте в директорията, разархивирана от libstdcpp5.tgz

cd usr/lib

Копирайте libstdc++.so.5 и libstdc++.so.5.0.1 в /usr/lib/

cp -a libstdc++.so.5* /usr/lib
chown root:root /usr/lib/libstdc++.so.5*

Влезте в директорията, разархивирана от sp-auth и инсталирайте sp-auth

cd sp-auth
make install

Влезте в директорията, разархивирана от sopcast-player и го инсталирайте

cd sopcast-player
make
make install

Инсталирайте vlc player

sudo apt-get install vlc

Отворете Sopcast Player от Applications -> Sound & Video -> SopCast Player и се наслаждавайте 🙂

Инсталация под Windows

1. Изтеглете следния архив
http://download.easetuner.com/download/SopCast.zip

2. Разархивирайте го и инсталирайте .exe файла

3. Стартирайте SopCast от Start Menu -> SopCast

4. На първия екран, изберете “Login as anonymous” и натиснете бутона “Login

5. Отидете на таба “Live Channels“, изберете канала, който искате да гледате и се наслаждавайте 🙂

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net