S.M.A.R.T – основни характеристики на твърдия диск

S.M.A.R.T. наблюдава основните характеристики на твърдия диск. Технологията S.M.A.R.T. също е преживяла еволюция и в момента тя е представена от S.M.A.R.T. III.

Параметрите, които следи S.M.A.R.T. са наречени атрибути, като те са различни за отделния производител. При значение на атрибута под величината “Threshold” (минимално възможното значение, при което се гарантира безотказната работа на HDD) съществува вероятност от неравномерна работа или дори отказ на твърдия диск. Атрибутите са критически важни и некритически. Преминаването на критически важен параметър зад предела на threshold, фактически означава излизане от строя. Изход зад пределите на допустимите значения на некритическите важни параметри ще свидетелствува за наличие на проблеми, като е възможно да пострада производителността например.

Към най-често наблюдавана характеристика се отнася “Raw Read Error Rate“. Това е честота на грешките при четене на данни от диска, произхода на които е свързано с апаратната част на HDD.

Да разгледаме и останалите критически атрибути:

Spin Up Time е времето необходимо на плочите за развъртане от състояние на покой до работни скорости. Разликата във времето заложено от завода с вашето се обяснява с наличното захранване в машината.

Spin Up Retry Count е числото на повторните опити на развъртане на плочите до работни скорости, в случай че първоначалния опит е бил неуспешен.

Seek Error Rate е брой грешки при позициониране на главата. Те могат да бъдат вследствие на повреда в серво-контролните участъци (маркираните за целта), прекомерно термическо разширение на диска (прегряване), механически проблеми в блока за позициониране на главата. Радвайте се, ако Value е с високи стойности. Това говори, че всичко е наред.

Reallocated Sector Count е числото на операции за преразпределяне на секторите. S.M.A.R.T. в съвременните дискове е способен да направи анализ на сектора за стабилност към работа “в полет” и в случай, че го счете за недоброкачествен, да го прегрупира към опашката.

Некритическите се отнасят към така наречените “информационни атрибути” и те се грижат за следното:

Start/Stop Count е броят стартирания/спирания на шпиндела на твърдия диск. Ясно е, че електромотора има свой живот.

Power On Hours са възможните моточасове на твърдия диск.

Drive Power Cycle Count е количеството пълни цикли включване-изключване на диска. Важно е да се знае, че по този атрибут може да се оцени например колко е използван дискът до момент. При покупка на диск втора ръка този атрибут издава истината. Това важи и за предходния атрибут.

Temperature – едва ли има нужда oт разяснение. Тук се съдържа показанията на вградения температурен датчик. Важно – температурата има огромно влияние за живота на диска, даже тя да се намира в допустимите предели.

Current Pending Sector Count – тук се съдържа числото сектори кандидати за замяна. Все още не са “bad sectors“, но са заподозрени поради лошо четене спрямо стабилен сектор.

Uncorrectable Sector Count е броят грешки, които не са били коригирани при достъп към сектор. Възможни причини са проблеми с механиката или изхабена повърхност по плочата на диска.

UDMA CRC Error Rate е числото на грешките при пренос на данните по външния интерфейс. Лоши кабели или клок са причините.

Write Error Rate отговаря за честотата на грешките при запис върху диска. Явява се показател за качеството на повърхността и механиката на диска.

Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net