Развитието на Интернет

Публикувано на 2009-09-07 @ | Преглеждания: 8310
story

Развитието на Интернет през годините.

В днешно време световната Мрежа е нещо също толкова обикновено, колкото и телевизията, и не учудва никого, дори хората от по-възрастното поколение. Но за 40 години от своето създаване Интернет претърпя фундаментални промени и макар в някои части на света все пак да навлиза бавно, с различна скорост и качество, младите хора вече го приемат като даденост. Интернет вече не е разработка, предназначена само за военните, нито място само за забавление, а и сериозно място за водене на успешен бизнес с многомилионна аудитория. Все пак, полезно е да се знае знае историята на тази паяжина, обхванала цял свят и в тук ще се спрем на основните ключови дати от нейното развитие.

1969: На 2 септември, между два компютъра в Калифорнийския университет в Лос Анджелис е извършен обмен на данни в хода на първия тест на ARPANET – експериментална мрежа, разработена по поръчка на агенцията за съвременни отбранителни проекти DARPA. Първата връзка между отдалечени точки – Калифорнийския университет и Станфордския изследователски институт, е направена на 29 октомври, макар и мрежата да се „срина“ след предаването на първите букви на домата „logon”. Малко по-късно към Калифорнийския университет се присъединява и Университетът на Юта.

1970: Появява се първият мрежов възел на ARPANET на източното крайбрежие на САЩ в компанията BBN Technologies, разположена в Кембридж и която изиграва немалка роля в развитието на Интернет.

1972: Рей Томлисън добавя електронна поща към функционалностите на мрежата и въвежда символа „@“, за да обозначи пощенските адреси.

1973: Първите мрежови възли на ARPANET в Англия и Норвегия.

1974: Винт Сърф и Боб Кан разработват комуникационна технология, включваща протокол с название TCP (Transmission Control Protocol), която позволява няколко обособени мрежи да се разбират помежду си – по този начин се реализира принципът на Интернет. По-късно концепцията приема формата на стек протоколи TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), а формалното му приемане е на 1 януари 1983 г.

1983: Предложена е система за домейнните имена или DNS (domain name system), която задава съответствието между IP адресите и текстовите имена на мрежовите ресурси, и изпълнява други служебни функции. Суфиксите .com, .gov и .edu се създават една година по-късно.

1988: Появява се първият Интернет-червей Morris, който поразява хиляди компютри.

1989: Компанията Quantum Computer Services, известна днес като AOL, представя услугата America Online за компютрите Macintosh и Apple II, като започва процес на експанзия, довел до появата на Интернет у 27 млн. американци през 2002 г. В същата година физикът Тим Бърнърс-Ли (сега оглавяващ организацията W3C) измисля World Wide Web (Световната мрежа) при разработката на отдалечено управление на компютрите в CERN (Европейската организация за ядрени изследвания). Негова заслуга е принципът на публикуване на хипертекстовите документи и създаване на хиперлинкове, както и протоколите HTTP и езикът HTML.

1993: Марк Андресен с колегите си от Илинойския университет създава Mosaic – първият браузър, показващ графика и текст на една страница. По този начин той отваря вратите към един нов свят за обмен на информация.

website Източник: http://pcworld.bg/
vGuides.net @ Facebook