Настройки на лентата със задачи и старт менюто

Публикувано на 2009-07-24 @ | Преглеждания: 20309
story

В тази статия ще разгледаме настройки на лентата със задачи и старт менюто. (Windows Vista)

Благодарение на тези настройки ще персонализирате своето старт меню и лентата със задачи по ваш собствен вкус.

Отворете Start menu -> Settings -> Taskbar and Start menu

Taskbar


Първият таб е Taskbar (лента със задачи)

- Lock the taskbar - заключване на лентата със задачи
- Auto-hide the taskbar - автоматично скриване на лентата със задачи
- Keep the taskbar on top of other windows - лентата със задачи се показва над дригите прозорци
- Group similar taskbar buttons - групиране на подобни задачи
- Show Quick Launch - покажи лентата за бързо стартиране
- Show window previews (thumbnails) - покажи преглед на прозорец в реално време

Taskbar


Вторият таб е Start Menu (старт меню)

- Start Menu (старт меню) - с този вид на менюто получавате лесен достъп до своите директории, програми, търсене и други.
- Classic Start Menu (класическо старт меню) - това е класическото Start меню от предишните версии на Windows.

Privacy:
- Store and display a list of recently opened files - съхранява и показва списък на скоро отворени файлове.
- Store and display a list of recently opened programs - съхранява и показва списък на скоро отворени програми.

Taskbar

attention Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net.
vGuides.net @ Facebook