Инсталиране на LibreOffice 4 под Linux

Публикувано на 2013-02-15 @ | Преглеждания: 3161
story

Новата версия на LibreOffice все още не е добавена към хранилищата на Ubuntu. По принцип LibreOffice идва инсталиран с Ubuntu. За да инсталирате новата версия първо трябва да премахнете напълно старата.

В настоящата статия ще ви покажем как да я инсталирате ръчно на операционна система Linux.

Инсталиране под Debian базирани операционни системи

1. Премахване на старата версия
За целта изпълнете следната команда в конзолата:

sudo apt-get purge libreoffice-*

2. Изтегляне новата версия на LibreOffice
cd ~/Downloads/

за 32-битова версия:
wget http://goo.gl/ptLAR

за 64-битова версия:
wget http://goo.gl/ZMSbD


3. Инсталиране на LibreOffice

за 32-битова версия:
tar xzfv LibreOffice_4.0.0_Linux_x86_deb.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86_deb/DEBS/

за 64-битова версия:
tar xzfv LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_deb/DEBS/

важи и за двете версии:
sudo dpkg -i *.deb
cd desktop-integration
sudo dpkg -i *.deb


Готово :)

Инсталиране под RedHat/CentOS базирани операционни системи

1. Деинсталиране на старата версия
yum remove libreoffice* 

2. Изтегляне на LibreOffice 4
cd ~/Downloads/

за 32-битова версия:
wget http://goo.gl/qiuPd

за 64-битова версия:
wget http://goo.gl/UDkIQ

3. Инсталиране на новата версия

за 32-битова версия:
tar zxvf LibreOffice_4.0.0_Linux_x86_rpm.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86_rpm/RPMS

за 64-битова версия:
tar zxvf LibreOffice_4.0.0_Linux_x86-64_rpm.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.0.3_Linux_x86-64_rpm/RPMS

важи и за двете версии:
rpm -Uvh *.rpm
cd desktop-integration
rpm -Uvh libreoffice4.0-freedesktop-menus-4.0.0-103.noarch.rpm


LibreOffice 4

Вече имате инсталирана последната версия на LibreOffice.

attention Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net.
vGuides.net @ Facebook