SopCast Player - гледайте безплатно български ТВ канали

Публикувано на 2012-01-02 @ | Преглеждания: 43212
story


Инсталация под Debian

Инсталацията под операционната система Debian е малко по-сложна, защото трябва да инсталираме приложението от source код. Но не се плашете. Всичко е описано подробно:)

1. Изтеглете следните пакети:
http://www.sopcast.com/download/libstdcpp5.tgz
http://sopcast-player.googlecode.com/files/sopcast-player-0.7.2.tar.gz
http://sopcast-player.googlecode.com/files/sp-auth-3.2.6.tar.gz

2. Разархивирайте всички свалени пакети

tar xzfv libstdcpp5.tgz
tar xzfv sopcast-player-0.7.2.tar.gz
tar xzfv sp-auth-3.2.6.tar.gz


3. Отворете Terminal и влезте в директорията, разархивирана от libstdcpp5.tgz
cd usr/lib


4. Копирайте libstdc++.so.5 и libstdc++.so.5.0.1 в /usr/lib/
cp -a libstdc++.so.5* /usr/lib
chown root:root /usr/lib/libstdc++.so.5*


5. Влезте в директорията, разархивирана от sp-auth и инсталирайте sp-auth
cd sp-auth
make install


6. Влезте в директорията, разархивирана от sopcast-player и го инсталирайте
cd sopcast-player
make
make install


7. Инсталирайте vlc player
sudo apt-get install vlc


8. Отворете Sopcast Player от Applications -> Sound & Video -> SopCast Player и се наслаждавайте :)

attention Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net.
vGuides.net @ Facebook