Бързи бутони за Android

Публикувано на 2010-12-15 @ | Преглеждания: 4924
story


Бързи бутони за приложения

Google Maps - Search + M

Програма за съобщения - Search + S

Gmail - Search + G

Програма за електронна поща - Search + E

Контакти - Search + C

Браузър - Search + B

Календар - Search + I

Музикален плеър - Search + P

YouTube - Search + Y


Бързи бутони за Gmail

Отговор (Reply) (работи само когато съобщението е отворено) - R

Препращане (Forward) (работи само когато съобщението е отворено) - F

Отговор на всички (Reply all) - (работи само когато съобщението е отворено) - A

Архивиране на съобщение - Y

Нов email - Menu + C

Презареждане на входящата кутия - Menu + U

Отваряне на email (от входящата кутия) - Enter

Предвижване в началото на входящата кутия - Alt + Trackball Up

Предвижване в края на входящата кутия - Alt + Trackball Down


Бързи бутони за Google Maps

Режим на карта (map mode) - Menu + M

Направления (Directions) - Menu + D

Моето местоположение - Menu + 0

Настройки - Menu + P

Хронология - Menu + H

Приближаване (Zoom in) - Menu + I

Отдалечаване (Zoom out) - Menu + O


Бързи бутони за Скролиране

Преместване надолу (Page down) - Spacebar

Преместване нагоре (Page up) - Shift + Spacebar

Предвижване в края - Alt + Trackball Down

Предвижване в началото - Alt + Trackball Up

attention Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net.
vGuides.net @ Facebook