Бързи бутони за Android

Публикувано на 2010-12-15 @ | Преглеждания: 6834
story

В настоящата статия ще ви запознаем с бързите бутони за устройства, управлявани от мобилната операционна система Android.

Добре е да разполагате с хардуерна QWERTY клавиатура на устройството.

Ако сте собственик на устройство с операционна система Android, което притежава хардуерна QWERTY клавиатура, може да се възползвате от бързите бутони за най-различни действия.

Някой от бързите бутони може да не работят на дадено устройство, но като цяло повечето трябва да работят на всеки Android телефон. Може да създавате и собствени бързо бутони от Settings -> Applications -> Quick Launch.

Бързи бутони за браузъра

Приближаване (Zoom in) - Menu + I

Отдалечаване (Zoom out) - Menu + O

Търсене - Menu + F

Преглед на историята - Menu + H

Отметки (bookmarks) - Menu + B

Настройки на браузъра - Menu + S

Връщане назад (Back) - Menu + J

Отиване напред (Forward) - Menu + K

Презареждане - Menu + R

Отваря меню прозорци - Menu + W

Зарежда началната страница - Menu + Enter

Преместване надолу в страницата (Page down) - Spacebar

Преместване нагоре в страницата (Page up) - Shift + Spacebar


Бързи бутони за въвеждане на текст

Копиране - Menu + C

Поставяне - Menu + V

Назад (Undo) - Menu + Z

Изтриване на символ отляво - Del

Изтриване на символ отдясно - Shift + Del

Изтриване на цял ред - Alt + Del

Главни букви (Caps Lock) - Shift + Shift (двойно натискане)

Преместване на курсора в началото на реда - Alt + Trackball Left

Преместване на курсора в края на реда - Alt + Trackball Right

Преместване на курсора в началото на страницата - Alt + Trackball Up

Преместване на курсора в края (дъното) на страницата - Alt + Trackball Down

Маркиране на текст за копиране или изрязване - Shift + Trackball Left/Right/Up/Down

Маркиране на целия текст в настоящото поле - Menu + A

attention Копирането е забранено без изричното съгласие на vGuides.net.
vGuides.net @ Facebook