Публикации с етикет Троянски кон


Вируси и деривати – Терминология

Обяснение на термините, свързани с вирусите. Вирус (Virus)Компютърният вирус е програма, която е създадена с възможност да се размножава сама като заразява други файлове. Когато става дума за буут сектор (boot sector) вируси, тогава е […]