Публикации с етикет Репорти


Спиране на автоматичното генериране на репорти при crash на приложение в Ubuntu

Apport е инструмент за дебъгване, който автоматично генерира репорти, когато дадено приложение забие. Изглежда, че в Ubuntu 12.04 Apport е позволен по подразбиране (за разлика от предишните версии). Досадно е доста честото му появяване, което […]